Praha Jeruzalém

Tento týden byla americkému Kongresu předložena zpráva o zneužití americké pomoci pro Palestinskou samosprávu. Palestinská samospráva v zájmu navýšení finanční částky záměrně nadhodnocovala demografické údaje týkající se palestinské populace. Palestinci si tak klamáním Spojených států a mezinárodních humanitárních projektů zajistili miliardy dolarů.


Bennet Zimmerman, vedoucí projektu studie „Arabská populace na Západním břehu a v Gaze: Rozdíl milionu osob“ řekl v interview pro World Net Daily, že čísla týkající se nárůstu počtu obyvatel byla doposud „vládami a humanitárními agenturamy přijímána bez dalších otázek.“ Podle výzkumníků z jeho týmu „byly peníze využívány na pomoc Palestinců, kteří byli počítáni dvakrát, nikdy se nenarodili nebo nikdy nebyli na Západním břehu a v Gaze přítomni.“ Současný oficiální údaj pro tato území je 3.279.141 osob, což je vysoce nadhodnocený počet – Zimmerman odhaduje jako reálný počet 2,4 milionu (1,4 mil. Západní břeh a 1 mil. Gaza). Spojené státy a Evropa po léta přijímali naprosto nadhodnocená data. Zimmerman nabízí Kongresu otázku, „jak je možné, že se americké ministerstvo zahraničí a CIA nechaly takto klamat a co dělat do budoucna.“ Izraelský demografický analytik, Joram Ettinger, se s nálezem zprávy shoduje a říká, že není nic hodnověrného na mýtu o potencionální Arabské většině v Izraeli. Židé tvořili v roce 1900 8% populace, v roce 1948 48% a dnes 60%. Mimo Gazu (a včetně Judska a Samaří) je podíl Židovské populace stabilně 67%. Před sčítáním obyvatelstva v roce 1996 Izrael odhadoval, že na teritoriích žije 2,1 milionu Arabů. Palestinský cenzus však přinesl údaj vyšší o 600.000. Z poloviny tvořili rozdíl Palestinci žijící v zahraničí. 230.000 arabských obyvatel Jeruzaléma bylo podle studie zřejmě počítáno dvakrát.


Zimmerman a jeho kolegové objevili rozpory poté, co pečlivě srovnali oficiální statistiky Palestinské samosprávy s palestinskými volebními záznamy, záznamy o narození a úmrtí publikované každoročně palestinským Ministerstvem zdravotnictví, emigračními daty izraelské pohraniční kontroly, záznamy Ministerstva vnitra o vnitřní migraci Palestinců z teritorií do Izraele, studiemi Izraelské civilní administrativy, sčítání populace provedené OSN, Izraelským ústředním statistickým úřadem a Světovou bankou.

Palestinci podle Zimmermana nezvyšovali pouze samotný počet obyvatel, ale také jejich přírůstek: Palestinská samospráva udávala přirozený růst mezi 4 a 5 procenty, zatímco skutečná míra je kolem 3 procent. Porodnost mezi muslimy podle Zimmermana klesá, zatímco mezi Židy roste.

11.03.2006 00:00 19Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News