Praha Jeruzalém

Muslimští ímámové a židovští rabíni se setkali ve španělské Seville na druhém světovém kongresu ve snaze zabránit vypuknutí větší krize ve sporu o Chrámovou horu. Projednávali otázku založení stálé komise složené ze stejného počtu židovských a muslimských vůdců, která by tuto otázku projednávala. Iniciativa je pokusem uklidnit obavy muslimů z převzetí kontroly nad Chrámovou horou Izraelem. Jeden ímám požádal izraelskou vládu o povolení volného přístupu všem muslimům na jejich svatá místa. I přesto, že účelem panelových diskuzí je předejít krizi, setkání bylo poznamenáno vysokým napětím.

22.03.2006 00:00 5