Praha Jeruzalém

Včera to bylo největší pečivo a dnes je to největší a také nejoblíbenější jídlo na Blízkém východě. New Yorská firma Sabra Foods, vlastněná Izraelskou Strauss-Elite Ltd., vytvořila světový rekord vyrobením talíře humusu s průměrem 3,5 metru. Prezident společnosti, Jehuda Pearl řekl, že tento úkol nebyl snadný. ?Naši šéfkuchaři mleli cizrnu dva dny aby získali potřebné množství. Pracovali celý den. Humus je mezinárodní jídlo, které už dávno překročilo hranice Blízkého východu.“Sabra je distributorem pro Východní pobřeží USA a Evropu. Společnost byla založena před dvaceti lety a kontroluje asi třetinu amerického trhu s humusem. Strauss-Elite koupila 51 procent akcií společnosti před pár měsíci. Otázkou je, kolik lidí a placek chleba pita bylo použito na snězení tohoto rekordního humusu? (Humus je pokrm připravený z cizrny a je velmi oblíbeným jídlem v oblasti Blízkého východu)

15.03.2006 00:00 6