Praha Jeruzalém

Jako očekávaný člen budoucí vlády požaduje strana Šás post ministra vnitra. Pokrokové skupiny jsou tím znepokojeny, protože tento krok by mohl negativně ovlivnit imigranty, obzvlášť nežidovského původu, kteří se pokoušejí o získání víza nebo povolení k pobytu. „Arabové a nežidé budou trpět,“ varoval Oded Keller, zástupce Asociace občanských práv v Izraeli. Vůdce strany Šás, Eli Jišai, představil svůj postup, který by bránil Palestincům přijít do Izraele za jejich izraelskými manželi/manželkami a odporoval přidělení statusu cizincům, jejich děti jsou izraelskými občany, dokonce i těm sloužícím v armádě.

04.04.2006 00:00