Praha Jeruzalém

Palestinští Arabové přes silná slova o samostatnosti nedokázali proměnit Pásmo Gazy zbavené všech Židů ve zdroj národní hrdosti a prosperity a namísto toho jsou podle humanitárních pracovníků OSN na pokraji plného propuknutí humanitární krize. „Palestinci“ svůj neúspěch ve snaze přimět zpustlé pobřežní pásmo k rozkvětu, jako se to předtím dařilo Židům, připisovali údajnému koordinovanému úsilí Izraele o kontaminaci půdy uložením sudů s toxiny pod povrch opuštěných osad. I přesto, že toto obvinění postrádalo hodnověrnost, Program životního prostředí OSN (UNEP) provedl šetření a minulý týden udělil stažení z Gazy potvrzení o „zdravotní nezávadnosti.“

Když tuto bitvu prohráli, „Palestinci“ dosáhli podpory OSN pro jejich tvrzení, že bída Gazy je přímým následkem izraelských hraničních omezení. Časté uzavírání přechodu Karni v severní Gaze vede k nedostatku základních potravin, jenž povede k humanitární katastrofě stejně zlé, jako byla ta v Kosovu, varovala Izrael v písemném prohlášení Agentura OSN pro pomoc a práci (UNRWA). Izrael se však od stažení z Gazy pokusil Karni několikrát otevřít, ale pokaždé byl nucen terminál uzavřít kvůli specifickým hrozbám „palestinských“ teroristů proti Izraelcům, kteří tam pracují, nehledě na neustálý nápor raket odpalovaných ze severního Pásma Gazy. Izrael se poté pokusil situaci ulehčit nabídkou alternativy přechodu Keren Šalom na jihu Gazy, který lze lépe chránit. Palestinská samospráva použití Keren Šalom odmítla bez udání přesvědčivého důvodu.

Ani tvrzení Palestinské samosprávy, že oblast je virtuálním vězením kvůli rozmarům židovského státu, nepodpoří fakt, že Samospráva bez omezení kontroluje gazsko-egyptskou hranici. Statistiky Světové banky zveřejněné deníkem Ha′aretz ukazují, že pokud pokud budou gazští Arabové tímto způsobem používáni k politickému vydírání, celých 75 procent z nich padne během dvou let pod hranici chudoby. Podle odhadů žilo pod hranicí chudoby v roce 2000 před vypuknutím intifády a před zrušením židovských farem poskytujících tisíce pracovních míst pouze 22 procent Arabů z Gazy. Podle těchto údajů je zjevné, že svět obviňuje za situaci v Gaze nesprávnou stranu.

05.04.2006 00:00 5Zdroj: Jerusalem Newswire