Praha Jeruzalém

Předseda Národní náboženské

strany Zevulun Orlev řekl v reakci na schválení

prvního čtení státní rozpočtu: „Slib

vlády, že krutý rozpočet bude podporovat sociální

otázky, mate obyvatelstvo.“ Dodal, že rozhodnutí

vlády nezvyšovat rozpočet bude mít za následek,

že nebude možné pomáhat potřebným.


11.05.2006 00:00