Praha Jeruzalém

Prezident Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Menehem Magidor, varoval, že izraelské židovství by nemělo být bráno jako samozřejmost. Řekl, že hlavním úkolem univerzity je zajištění židovské kontinuity. „Není realistické očekávat, že židovská kontinuita přežije na základě zvyků,“ řekl. „Židovská kontinuita závisí na židovské znalosti a jednotě.“ Podle Magida je rozdíl mezi židovskou jednotou a uniformitou v tom, že sice může být velkým kacířem, ale nesmí být nevzdělaný. Židovská kontinuita musí být založena na židovském vzdělání a chápání.

24.05.2006 00:00 8