Praha Jeruzalém

Izraelský prezident Moše Kacav řekl během pamětního obřadu za padlé vojáky a oběti nepřátelských operací v Jeruzalémě: „Může širší muslimský svět tvořený stovkami milionů [obyvatel] pokračovat v mlčení, když podlí vrazi přicházejí ve jménu Koránu, ve jménu islámu?“ „Můžeme my, židovský lid, být jediní, kdo říkají, že toto není cesta islámu a že to stojí v opozici k principům Koránu a nikdo z vás nezvedne hlas?“

02.05.2006 00:00