Praha Jeruzalém

Podle každoročního průzkumu Izraelského institutu pro demokracii si většina Izraelců myslí, že by vláda měla povzbudit arabské obyvatele k emigraci. Podle průzkumu podporuje 62% Izraelců emigraci Arabů, přičemž 29% si myslí, že zásadní rozhodnutí by měla být přijímána židovskou většinou. 14% považuje židovsko-arabské vztahy za stabilní. Studie také ukazuje, že došlo k poklesu nesouhlasu obyvatel s postojem vojáků, kteří odmítají vykonat rozkaz kvůli svému přesvědčení. Téměř 82% věří, že demokracie je ideální forma vlády pro Izrael, což je pětiprocentní nárůst od minulého výzkumu. Izraelci důvěřují politickým stranám méně než jakékoliv státní instituci. Z celkem 36 zemí se Izrael umístil v míře korupce na 20. místě. The Democracy Index 2006 je výzkum prováděný Gutmanovým Centrem pod vedením profesora Ašera Ariana, držitele ceny za celoživotní dílo, kterou mu udělila Izraelská asociace politické vědy.

10.05.2006 00:00 2