Praha Jeruzalém

Židovský národní fond udělil 350 příspěvků po 1000 dolarech každé rodině žijící v Nicanu, která byla evakuovaná z Guš Katifu a dostala se do finančních nesnází. Příspěvky byly uděleny s pomocí zahraničních dárců a díky iniciativě člena parlamentu Urihu Ariela (za stranu Národní jednota).

25.05.2006 00:00 4