Praha Jeruzalém

Premiér Ehud Olmert řekl, že přes neustálý teror, který zaplavil Izrael od stažení z Gazy minulý srpen, bude usilovat o realizaci jeho plánu na „přeuspořádání“ spočívajícím v evakuaci židovských osad z Judska a Samaří a vytvoření palestinského státu. „Tento koncept „přeuspořádání“ je konceptem separace Izraelců od Palestinců,“ řekl v pondělí ráno Olmert zahraničním novinářům. „Jsem absolutně rozhodnut provést konečné oddělení od Palestinců.“

I přes zřejmý neúspěch původního záměru stažení z Gazy přinést do tohoto regionu mír, Olmert říká, že „jediné řešení“ je další oddělení. „Nemohu říci, že by rostoucí násilí a nástup Hamásu učinil věci snadnějšími,“ připouští Olmert, ale jeho vláda chce i přesto stažení uskutečnit.

11.07.2006 00:00 1