Praha Jeruzalém

Manželka britského velvyslance v Izraeli, Sigila Hefetz, osobně iniciovala sbírku mezi židovskými organizacemi a společnostmi, jejíž výtěžek je určen na nákup školních balíčků pro děti ze severu Izraele, které se na začátku září vracejí do školy.
Balíčky obsahují batoh se všemi pomůckami do školy. „Jsme uprostřed války, která nás všechny poznamenává všechny. Je potřeba utužit vztahy mezi Izraelem a diasporou, zejména směrem k severnímu Izraeli.
Organizace a společnosti v Londýně vyjádřili přání pomoct a podpořit obyvatele severního Izraele. Jedinečné na této akci je to blízké spojení s rodinami a dětmi.“
Města, která získají tyto balíčky jsou: Kirjat Šmona, Naharija, Acre, Ma′alot-Taršiha, Šlomi, Hatzor, Safed, M′rar, Arb el-Aramshe, Majdal Krum, osady v Mevoot Hermon, Ma′ale Yosef Regional Councils, a mnoho dalších.

15.08.2006 00:00 3