Praha Jeruzalém

Generální tajemník OSN, Kofi Anan, přijede příští týden do oblasti a hodlá navštívit Bejrút a Jeruzalém. Bude jednat o realizaci rezoluce OSN č.1701 a o formování mnohonárodnostní síly.

Vyslanec OSN Terje Larsen doručil zprávu o Ananově příjezdu ministerskému předsedovi Olmertovi při setkání, ve kterém ho Olmert seznámil s novinkami ohledně rozhovorů s Libanonem a vývoji realizace rezoluce OSN. Olmert řekl, že nejožehavějším problémem je v současné době bezpodmínečné propuštění unesených vojáků tak rychle, jak to bude možné v souladu s rezolucí OSN.

Olmert také zdůraznil velký význam rychlého rozmístění mezinárodních sil, které umožní stažení izraelské armády z Libanonu. Podle Olmerta rozmístění sil na hraničních přechodech se Sýrií umožní Izraeli zrušit námořní a vzdušnou blokádu z Libanonu a napomůže realizaci rezoluce č.1701.

Vyslanci OSN se také setkali s Oferem Dekelem, který byl jmenován Olmertem, aby vedl izraelské taktické uskupení zabývající se záležitostí unesených vojáků.

25.08.2006 00:00 2