Praha Jeruzalém

Arabsky píšící noviny Al-Hayat, vydávané v Londýně, informují, že navržené příměří s Libanonem nevolá po odzbrojení Hizballáhu na jih od řeky Litani, ale spíše po ukrytí zbraní na „dlouhodobé řešení“, což je jasným porušením rezoluce OSN 1701.

Návrh kompromisní dohody mezi libanonskou vládou a Hizballáhem říká, že si organizace své zbraně ponechá, ale nebude je používat. Zbraně budou ukryty pro použití k dosažení dlouhodobého řešení. Pokud bude návrh přijat a ratifikován libanonskou vládou, bude to znamenat jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti č. 1701, která stanoví, že na jih od řeky Litani nebudou žádné jiné ozbrojené složky, než Libanonská armáda a UNIFIL. Tento postup je také v rozporu s konceptem premiéra Libanonu, Fuada Seniora, který ve svých „Sedmi bodech“ mluvil o „jedněch zbraních“.

Vůdce Hizballáhu, Hassan Nasrallah, se včera k tématu odzbrojení vyjádřil tak, že nyní ještě není čas o těchto věcech veřejně hovořit a že vše bude vykonáno potichu a skrytě. Nasralláh také prohlásil vítězství ve válce a řekl, že je to vítězství celého libanonského lidu.

15.08.2006 00:00 2