Praha Jeruzalém

Množství antisemitických činů prudce narostlo po 12. červenci, kdy začala válka v Libanonu. Do dnešního dne bylo od té doby zaznamenáno 70 různých projevů antisemitismu, 15 z nich násilných. K tomuto nárůstu došlo především v zemích s  početnou Arabskou/muslimskou komunitou.
Podle Amose Chermona ze Skupiny proti antisemitismu pracující pod Židovskou agenturou je levicová protiizraelská aréna velmi aktivní, zejména v oblasti propagandy: „Vidíme obnovený fenomén, jaký jsme předtím viděli během druhé intifády a operace Obranný štít, kdy nastává velmi rychlý přechod od legitimní kritiky akcí izraelské armády k násilným antisemitickým činům.“

17.08.2006 00:00 1