Praha Jeruzalém

Vícepremiér Šimon Peres odlétá do USA na oficiální návštěvu a také kvůli finanční sbírce židovských organizací v Severní Americe, v šesti městech po celých Spojených státech. Finance budou sloužit na obnovu Galileje.
Peres byl zvolen do čela kampaně, která byla zahájena ministerským předsedou Ehudem Olmertem. Oficiálním cílem je vybrat 300 milionů dolarů, ale podle odhadů enormní podpory v USA by kampaň mohla přinést až miliardu dolarů, což by bylo historicky nejvíce. Pomoc Izraeli byla posílána i po celou dobu konfliktu a bude použita na obnovu regionu po válce.

Peres za 4 dny navštíví obě pobřeží USA a bude se účastnit místních setkání s velkými dárci v New Yorku, New Jersey a Clevelandu na východním pobřeží, Chicagu na středozápadě a Atlanty na jihu. Jednotná židovská společenství (UJC) již podporují několik aktivit v Izraeli: vzala děti ze severu na letní tábory na jih Izraele po celé trvání války, zajistila nainstalování klimatizací, televizí, větráků a nouzového osvětlení do 1500 protiraketových krytů, převoz nových imigrantů ze středisek na severu do celého Izraele, pomoc obyvatelům, kteří zůstali na severu v krytech, pomoc potřebným (důchodci postižené děti), pomoc psychologů pro obyvatele na severu.

Současně přicházejí nové prosby od vlády. Aktivity se pořádají za pomoci Joint a Židovské agentury (Jewish Agency). Vícepremier Peres řekl, že je hrdý na to, že může vést tuto největší kampaň na rekonstrukci Galileje.

15.08.2006 00:00