Praha Jeruzalém

Kam nás příměří přivede? Vojenské zdroje načrtly řadu scénářů dalšího vývoje na severní hranici Izraele, některé krátkodobé, jiné dlouhodobé.

Scénář 1:
Příměří vstoupí v platnost, ostřelování Kaťušemi bude zastaveno a přestřelky mezi Hizbaláhem utichnou. V takové situaci jednotky izraelské armády (IDF) do víkendu postupně opustí libanonské teritorium. Rezervisté budou postupně uvolněni, ale IDF ponechá nejméně po dobu několika týdnů podél severní hranice velký počet vojáků v povinné základní službě. Taková situace umožní IDF v koordinaci s politickým establišmentem naplánovat citlivou a účinnou politiku pro zabránění tomu, aby Hizballáh získal moc.
IDF bude podle nové politiky střílet po každé ozbrojené osobě, která se přiblíží na vzdálenost jednoho kilometru od hranice, a také zničí veškerá stanoviště a pracoviště Hizballáhu. „Tato politika Hizballáhu ztíží únosy vojáků a shromažďování informací. Nicméně, v zájmu zabránění tomu, aby dosáhli toho, čeho dosáhli v předvečer války, bude muset být podniknuto mnoho dalších operací,“ řekl vojenský zdroj.

Scénář2:
Příměří přinese na severní hranici pouze relativní klid s Kaťušemi příležitostně odpalovanými na Izrael a následnými intenzivními bitvami na libanonském území. Izrael se nebude chtít stáhnout „s ocasem mezi nohama“ a jeho přítomnost na libanonském teritoriu bude posílena.
„Toto může zdržet rozmisťování mezinárodních sil,“ vysvětluje zdroj. „O takové situaci je potřeba uvažovat. Nemáme záměr kontrolovat teritorium, nýbrž umožnit uskutečnění rezoluce Bezpečnostního výboru OSN v praxi.“
Tato situace zmrazí uvolnění rezervistů a v zóně zůstanou jednotky základního výcviku. V praxi je toto nejproblematičtější scénář, protože na jednu stranu přijde jakési uvolnění, na druhou stranu však bude pokračovat palba. Každá významnější vojenská operace bude interpretována jako porušení příměří.

Scénář 3:
Palba na severní hranici bude pokračovat i poté, co příměří vstoupí v platnost. Boje budou obnoveny dokonce i po několika dnech klidu. Tato situace, byť se zdá špatná, dá IDF legitimitu pro tvrdou odpověď a vyhlášení, že pro nedostatek respektu k dohodě nebude Izrael považovat dohodu za závaznou a obnoví rozšířené operace v jižním Libanonu. V takovém případě bude samozřejmé, že žádný voják zónu neopustí a obyvatelé na severu budou žít v úkrytech nebo u příbuzných v centru nebo na jihu země.

Izraelská armáda zatím dává scénáři č. 1 šanci, byť s obezřetností. Mezi rozkazy vydanými vojákům je, že nesmí být po vyhlášení příměří ničena infrastruktura Hizballáhu. Pouze pokud bude zahájena střelba, jednotkám je dovoleno na ni odpovědět.

14.08.2006 00:00