Praha Jeruzalém

Bývalý mluvčí UNIFIL: Mírové jednotky mají potíže vyrovnat se s faktem, že po vyčerpávajícím vojenském výcviku jsou poníženy na diplomaty s puškami.

Neefektivní, naprosté selhání, totálně nepoužitelní. To jsou některé z mírnějších výrazů, které po léta používali izraelští představitelé pro popis jednotek UNIFIL, mírových jednotek OSN rozmístěných v jižním Libanonu. Mezitím, co světoví vůdci projednávají možnosti nahrazení UNIFILu větší a snad efektivnější silou, vojáci UNIFILu cítí, že mají smůlu. Po letech zneužívání Hizballáhem, omezeni vlastními nařízeními a kritizováni Izraelem cítí někteří, že jejich kritici nechápou komplexnost jejich povinností.

„Naším úkolem je monitorovat, nikdy nestranit,“ řekl Micheál Mac Diarmada, penzionovaný voják UNIFILu z Irska, který byl v Libanonu naposledy umístěn v roce 1991, ale od té doby se tam mnohokrát vrátil. „V Libanonu jsme měli 47 zabitých vojáků a ti byli zabiti všemi zúčastněnými stranami,“ řekl Mac Diarmada.

Vojáci UNIFILu poukazují na to, že během let vytvořili dobré vztahy se všemi soupeřícími stranami, ale při mnoha příležitostech se mimoděk dostali do palebné linie, jak dokládá následující anekdota. Ke konci roku 1985, vzpomíná Mac Diarmada, se UNIFIL rozhodl vytvořit pozemní komunikační linku s převážně křesťanskou Jiholibanonskou armádou (South Lebanese Army – SLA). SLA občas předtím, když byli vojáci OSN na hlídce, vojáky špatně identifikovala a začala na ně střílet, proto byla pro UNIFIL zřízena linka, aby předem SLA informoval o hlídkách a předešel možným neštěstím.
 
Hizballáh však situaci špatně interpretoval a domníval se, že UNIFIL se spolčil s nepřátelskou SLA a následně zaútočil na jednotky UNIFILu. Mac Diarmada, kterému bylo tehdy přes dvacet, byl při tomto útoku zraněn jako oběť omylu a sektářských sporů.

UNIFIL, akronym znamená Dočasné jednotky OSN v Libanonu (United Nations Interim Force in Lebanon), byl vytvořen v roce 1978 k „potvrzení izraelského stažení z Libanonu, obnově mezinárodního míru a bezpečnosti a na pomoc libanonské vládě obnovit svou účinnou autoritu v oblasti.“ Jednotku se sídlem velení v Nakúře tvoří téměř 2000 vojáků, jimž pomáhá několik stovek vojenských pozorovatelů, mezinárodního civilního personálu a místních civilních zaměstnanců. Vojáci UNIFILu pochází z Číny, Francie, Ghany, Indie, Irska, Itálie, Polska a Ukrajiny.

„Nemyslíme si, že by historie UNIFILu v Libanonu byla příběhem úspěchu,“ řekl Mark Regev, mluvčí izraelského ministerstva zahraničí. „Mezi OSN, která říká, že Hizballáh musí být odzbrojen, a lidmi UNIFILu v terénu, kteří spolupracují s Hizballáhem, existuje propast,“ prohlásil Regev. Regev poznamenal, že hlavní problém leží ve struktuře a mandátu organizace.

„Izraelci mají své vlastní zájmy,“ řekl Timor Goksel, bývalý mluvčí UNIFILu, který nyní přednáší na Americké univerzitě v Bejrútu. „UNIFIL jim poskytoval služby zdarma. Chtějí po vás, abyste za ně bojovali jejich bitvy. Pozice Izraele je dokonale pochopitelná, ale v Libanonu to tak není,“ řekl a zmínil dobré vazby UNIFILu na libanonskou armádu a libanonský lid. Není to jako se zahořklým vztahem s Izraelem, libanonská vláda UNIFIL podporuje, řekl Goksel, a je shoda o tom, že vláda i Hizballáh chtějí, aby UNIFIL zůstal.

Existuje všeobecná shoda o tom, že Hizballáh využívá symbol OSN pro krytí svých aktivit, ale osoby, s nimiž proběhly rozhovory, zdůrazňují, že Hizballáh nikdy nestřílel z vnitřku základem OSN. Základny UNIFILu jsou obklopeny bezpečnostní zónou v níž je zakázána dělostřelecká palba. Jednotky Hizballáhu se rozmisťují v těchto bezpečných oblastech s vědomím, že jednotky OSN nemají autoritu zastavit je, jelikož své zbraně mohou použít pouze v sebeobraně.

Jednotky UNIFIL se staly také oběťmi izraelských útoků. Nejnovějším případem čehož je izraelský letecký útok na hlídkové stanoviště OSN u Khiamu 25. července při němž byli zabiti čtyři vojáci OSN. Podle novinových zpráv důstojník UNIFILu opakovaně varoval izraelskou armádu, že ostřeluje příliš blízko stanoviště OSN, ale bezvýsledně. Izrael nad smrtí vojáků vyslovil hlubokou soustrast a incident vyšetřuje.

Bývalý rotný v UNIFILu pod podmínkou anonymity potvrdil, že během jeho služby v Libanonu, která skončila v roce 2004, Hizballáh často využíval základny OSN proto, aby si užil ochrany praporu OSN. „Hizballáh pálil zpoza pozic UNIFILu po 20 let. Na tom není nic nového,“ řekl penzionovaný voják pocházející z Irska.

V prvních letech UNIFILu od 1978 do 1983 byla trapná situace, kdy jste museli být zabiti předtím, než jste na střelbu mohli odpovědět,“ říká s hořkostí. „Frustrující? To je slabé vyjádření. Řekněte jakémukoli vojáku v jakékoli armádě na světě, když je na něj nebo nad ním stříleno, aby si sednul a sledoval to den za dnem nebo hodinu za hodinou. A je vám řečeno, že nesmíte střílet.“

„Nikdo není v UNIFILu tak hloupý, aby si myslel, že změní, co se děje v Libanonu, se svými puškami v rukách, když kdokoli jiný má lepší zbraně,“ řekl Goksel. „UNIFIL je síla pro udržování míru. Snaží se řešit problémy dialogem. Je pravda, že zde jsou velmi striktní sebeobranná pravidla, to je to, o čem udržování míru (peacekeeping) je,“ řekl. „Nepřicházíte jako bojová jednotka.“

Vojáci UNIFILu mají hodně práce s tím vyrovnat se s faktem, že po vyčerpávajícím vojenském výcviku jsou deklasováni na to být „diplomaty s puškami,“ jak to Goksel popsal. „Ale není jiná možnost,“ dodal.

Mluvčí OSN, Farhan Haq, potvrdil, že jsou případy, kdy Hizballáh začne střílet v blízkosti základem OSN. Připomněl nedávný incident při němž Hizballáh střílel poblíž technického kontingentu a izraelské jednotky odpověděly, čímž donutily obrněný transportér UNIFIL stáhnout se na blízkou pozici. Ohrožování jednotek OSN je jednoduše nepřijatelné, řekl Haq, a dodal, že OSN protestovalo jak u Izraelců, tak Libanonců. Nedávno, 6. srpna, byli tři vojáci UNIFILu lehce zraněni poté, co minometná salva odpálená Hizballáhem údajně dopadla před velení čínského kontingentu UNIFIL.

Zatímco UNIFIL očividně nemá zuby, OSN odmítá nařčení, že je to „papírový tygr.“ „UNIFIL byl přítomen od roku 1978 a během uplynulých tří desetiletí učinil mnoho pro předejití opakovanému násilí,“ řekl Haq. Připustil však, že změny jsou potřeba. „V posledních týdnech se události zhoršily a je potřeba něco většího a silnějšího.“ Mac Diermada ujistil, že jeho prapor byl efektivní silou a o perspektivě nové mnohonárodnostní jednotky v Libanonu silně pochybuje.

„Věřím, že pokud je to v ideji, která pochází od George Bushe a Tonyho Blaira, tak bude okamžitě odmítnuta,“ řekl. „Bude to mír vnucující mnohonárodnostní jednotka namísto toho, aby to byla mír udržující jednotka. Jakmile jednou s takovýmto přístupem přijdete, uděláte ze sebe nepřítele.“

Zpravodajský server Ynetnews zveřejnil článek se svolením společnosti The Media Line Ltd. 

08.08.2006 00:00 8