Praha Jeruzalém

Židovská agentura pomůže přivést 216 členů kmene Menashe z Indie do Izraele. Členové kmene podstoupí konverzi pod izraelským rabinátem. Jedná se o největší skupinu tohoto kmene, která kdy přišla do Izraele.
Imigranti budou nejprve poslání do přistěhovaleckých center v Karmielu a Nazaretu.
Projekt je financován z Fondu přátelství, který vede rabín Yehiel Eckstein. Na projekt bylo uvolněno 1,5 milionu dolarů.

26.09.2006 00:00 4