Praha Jeruzalém

Po pěti letech diplomatických snah se Izraeli podařilo přesvědčit Interpol, aby ho přijal za plnoprávného člena jeho evropského regionu.
Interpol se rozdělen na regiony podle kontinentů. Většina pracovní a informační spolupráce funguje právě na základě regionů. Až do této doby pracoval Izrael jako součást asijského regionu. Vymáhání práva ale bylo problematické, protože 66% aktivit s tím spojených bylo v Evropě, což vyžaduje společné vyšetřování, právní spolupráci, vydávání osob, výměnu informací, atd.. Právě kvůli těmto skutečnostem, se izraelská policie, Interpol i policejní představitelé v Evropě začali domáhat přeřazení Izraele do evropského regionu.
Přeřazení bylo schváleno minulý týden v Brazílii na každoročním zasedání Interpolu. Bylo také schváleno evropskými členy Interpolu na setkání ve Francii před pár dny. Izrael na setkání přednesl své důvody a v následném hlasování bylo 28 států pro, 4 proti a 5 se zdrželo hlasování.

26.09.2006 00:00 2