Praha Jeruzalém

Ministerstvo pro imigraci zahájilo novou kampaň, která má povzbudit Izraelce, kteří emigrovali z Izraele  do USA nebo Kanady, k návratu domů.
V současné době žije mimo Izrael 700 000 Izraelců, 60% z nich v Severní Americe, 25% v Evropě a 15% ve zbytku světa. Během roku 2005 se jich 4 200 vrátilo zpět do Izraele, většinou z USA, kde je největší izraelská/židovská komunita na světě.
Podle ministra pro imigraci, Zeeva Boima, je jedním z hlavních cílů jeho ministerstva povzbuzení Izraelců k návratu do vlasti a ministr doufá, že se jich vrátí co nejvíce. Roční kampaň využívá široké spektrum médií – internetové stránky, zahraniční izraelské noviny, televizní reklamy na izraelských satelitních kanálech v USA – v ceně 1,5 milionu šekelů. První vysílaná kampaň ponese slogan „Sen o vaší příležitosti je nyní uskutečnitelný“ a zaměří se na pracovní možnosti v Izraeli. Kampaň povzbudí k účasti na kariérních a pracovních setkáních, které se budou konat v Severní Americe a představí Izraelcům žijícím v zahraničí pracovní možnosti v Izraeli. Těm, kteří se rozhodnou vrátit, bude ministerstvo pomáhat při zapojení do pracovního procesu, zakládání malých firem a při zapojení vědců do akademických institucí.

26.09.2006 00:00 2