Praha Jeruzalém

V poslanecké jídelně Knessetu se bude ve středu konat třetí výroční slavnostní oběd s křesťanskými vládními představiteli pořádaný Výborem Knessetu pro křesťanské spojence (KCAC).

Padesát křesťanských politiků z Evropy, Jižní Ameriky, Asie a Afriky se připojí k poslancům Knessetu z celého politického spektra, aby vyjádřili svou solidaritu s židovským státem a jeho vedením.

KCAC vydal prohlášení v němž stojí: „Ve světle nedávné války proti Hizballáhu je tato mezinárodní delegace poslanců, senátorů a ministrů v tomto fóru shledávána obzvláště důležitou pro podporu izraelského vedení. Tato událost slouží jako příležitost pro poslance Knessetu a křesťanské členy parlamentů z celého světa lámat společně chléb, obnovovat duchovní vazby a posilovat společné hodnoty a dědictví, které je váže dohromady.“

„Vůdci obou vyznání budou diskutovat o způsobech, jimiž mohou křesťané a Židé společně čelit hrozivé výzvě radikálního islámu a extrémismu ve 21. století,“ sdělila organizace.

Výbor Knessetu pro křesťanské spojence, založený v roce 2004, slouží jako nadstranický výbor tvořený dvanácti poslanci Knessetu z celého politického spektra. Toto těleso pracuje na otevírání přímých komunikačních linek mezi izraelskými poslanci Knessetu a křesťanskými vůdci po celém světě.

26.09.2006 00:00 3