Praha Jeruzalém

Zatímco íránský prezident Mahmúd Ahmadínedžád hovořil před Valným shromážděním OSN, byla zahájena nová televizní reklamní kampaň na kanálu Fox News, která vyzývá Američany, aby se postavili za Izrael. Kampaň je financována „Fondem přátelství“ vedeným rabínem Jehijelem Ecksteinem.
Hlavní část kampaně tvoří 60-sekundová televizní reklama, která obsahuje citace z výzev íránského prezidenta ke zničení Izraele.Rabín Jehijel Eckstein vyzývá diváky kampaně, aby „změnili slova o podpoře a péči o Izrael v činy. Mnoho lidí po holokaustu řeklo, že při pohledu zpět si přejí, aby mohli zabránit zvěrstvům proti židům. Nyní je čas jednat. Poplach signalizující ohrožení Izraele Íránem byl vyslyšen.“ V průběhu války na severu Izraele vysílal Fond přátelství na Fox News podobnou kampaň.

22.09.2006 00:00 1