Praha Jeruzalém

Vinogradova komise pro vyšetřování provedení vojenských a politických rozhodnutí během války v Libanonu se sešla na svém prvním setkání, které bylo věnováno zejména technickým otázkám: pracovní procedury, jmenování tajemníků, mluvčích a výzkumníků.
Ve vyjádření vydaném výborem členové děkují vládě, ministerskému předsedovi a ministru obrany za „důvěru, která jim byla dána. Uděláme vše co bude v našich silách, abychom učinili hodnotný, nezávislý, rychlý a efektivní výzkum v otázkách, které máme vyšetřit.“
Rozsah otázek, které máme vyšetřit je velmi široký. Výbor si zvolí způsob a priority aby byl schopen splnit požadavky efektivity a hodnotnosti.“
V následujících dnes si výbor zvolí, kde bude probíhat jeho činnost a diskuse. Bylo rozhodnuto, že diskuze budou otevřeny veřejnosti. Pouze diskuze, které budou označeny jako citlivé, budou vedeny bez přítomnosti veřejnosti. Výbor také zvolí osobu pro styk s médii, která bude komunikovat s tiskem a veřejností.
Před výslechem svědků se výbor soustředí nejprve na psané dokumenty, aby lépe pochopil problematiku. Členové výboru se také dohodli na tom, že kvůli množství materiálu a potřebě vyslechnout desítky, ne-li stovky svědků, se bude scházet denně.

19.09.2006 00:00 6