Praha Jeruzalém

Izrael a NATO se dohodli na dlouhodobém plánu spolupráce ve 27 různých oblastech. Kromě jiného v boji proti terorismu, výměně zpravodajských informací, vývoji zbraní, ochraně proti nekonvečním zbraním, vojenském výcviku, plánu pro civilisty pro výjimečný stav a vypořádávání se s přírodními katastrofami.
Izrael je první neevropskou zemí a první na Blízkém východě, kdo dosáhl dvoustranné smlouvy s touto organizací. Vyslanec Oded Eran při setkání na velitelství NATO v Bruselu řekl, že „NATO a Izrael jsou přirození partneři a že tato dohoda institucionalizuje aspoň část tohoto partnerství. Spojenectví má velký potenciál a neskrýváme naše přání na větším přiblížení a naplnění tohoto potenciálu.“
Izrael v dohodě souhlasí s tím, že bude hledat další možnosti v partnerství s NATO. Jako oficiální partner také Izrael zvýšil své postavení vůči organizaci. Je nyní na úrovni těch evropských států, ktere nejsou plnými členy NATO.
Dvoustranná dohoda umožňuje Izraeli efektivněji spolupracovat s NATO a rozvíjet tak spolupráci, která byla v posledních několika letech navázána. Izrael se například účastnil námořních cvičení v Černém moři a jednotka Golani se zúčastnila cvičení pozemních jednotek na Ukrajině. Izraelský námořní důstojník působí na velitelství NATO v Neapoli.
Izrael také oznámil, že hodlá vytvořit v rámci armády záchranné týmy, které budou k dispozici NATO pro případ potřeby, stejně jako pro výcvik. Izrael se také hodlá připojit ke kolektivní snaze NATO v boji proti bezpečnostním hrozbám jakými je terorismus nebo jaderné zbraně. Bude se také dělit o vojenské informace a zkušenosti s různými členy organizace.

17.10.2006 00:00 4