Praha Jeruzalém

Po pátečním setkání mezi premiérem Olmertem a předsedou strany Izrael náš domov, Avigdorem Liebermanem, do médií pronikly jejich úvahy o změně politického systému Státu Izrael. Mnozí to považují za krycí manévr, který má zastřít jiné problémy, jiní věří, že oba politici míní své úvahy vážně, nicméně všichni se shodují na závažnosti této záležitosti.

Systém vlády v Izraeli je neustále kritizován kvůli nestabilitě a pocitu mnohých, že političtí vůdci jsou odtrženi  od veřejnosti.

V Izraeli funguje parlamentní systém v němž se premiérem stává kandidát, jenž kolem sebe shromáždí nejvíce zvolených představitelů. Pluralita stran se stala definičním znakem politiky Izraele, avšak, byť ji mnozí považují za podstatu demokracie, vlády kvůli ní obvykle nevydrží působit po celé funkční období.

Profesor Uriel Reichman, izraelský právník a zakladatel Interdisciplinárního Centra v Herzliji, připomíná, že zavedení přímých voleb premiéra nebylo účelné, a navrhuje inspiraci u Norska, Nizozemí a Anglie, kde se premiérem stává šéf nejsilnější strany a vytváří kabinet o osmi až čtrnácti ministrech, který je parlamentu pouze představen a nikoli jím schvalován.
Reichman také doporučuje zvýšení volebního prahu na tři procenta, aby byla zachována reprezentace různých sektorů společnosti, a dále otevření primárek veřejnosti. „Cílem by nejprve bylo dosažení stability. Počet stran by se snížil na sedm nebo méně a vznikly by středové bloky levého středu, pravého středu, jedna až dvě arabské strany, jedna až dvě ortodoxní strany a krajně pravicová strana,“ řekl Reichman.

Professor Gideon Doron z tel-avivské Fakulty politických věd je přesvědčen, že nejprospěšnější by byl prezidentský systém. „Prezidentská administrativa klade důraz na výkonnou moc a usiluje o kontrolu a vyvažování mezi různými autoritami na rozdíl od parlamentní administrativy, která klade důraz na představitele v parlamentu,“ řekl Doron. Prezident, který si sám volí svou administrativu je posuzován podle svých činů a volí se pro něj nebo proti němu. Administrativa nemůže padnout, změnu umožňují pouze volby.
Ke korupci Doron řekl, že ta není největším problémem Izraele. Problém je podle něj slabá zákonodárná a výkonná moc, kvůli nimž nabývá na významu soudnictví a to má tendenci se vyslovovat ještě dříve, než padne verdikt. V důsledku to vede k porušování presumpce neviny.

Za ideou změny politického systému stojí Izraelský institut pro demokracii, nezávislý think tank vedený profesorem Arye Carmonem. Profesor Carmon nesouhlasí se zavedením prezidentského systému a namísto toho navrhuje postupné řízené strukturní a funkční změny politického systému, které by vedly k obnově důvěry veřejnosti vůči nejvyšším představitelům.

11.10.2006 00:00 1