Praha Jeruzalém

V roce 2006 klesly izraelské dluhy na 86 % HDP. Pokles je přisuzovaný růstu výroby, privatizaci a silnějšímu kurzu šekelu. Před koncem letošního roku Izrael dosáhne nejnižšího dluhu ve své historii – navzdory současné válce. Data, která obdržel Yedioth Ahronoth, ukazují, že v kontrastu s dřívějšími hodnoceními neznamenala druhá libanonská válka pro izraelskou ekonomiku žádné vážnější škody.

Odhadované dlužné částky a vnitřní hodnocení Izraelské banky ukazují, že navzdory válce a závažným obavám, by trvalý úpadek v národním dluhu v uplynulých třech letech mohl být zvrácen tento rok – Izraelský dluh má v roce 2006 značně klesající tendenci a očekává se, že dosáhne 86 % HDP. Bude to nejnižší dluh v celé historii.

Podle plánů Izraelské banky je to velmi překvapivé. V předvečer války banka odhadovala, že dluh země by mohl být 89% HDP, zatímco nyní podle plánů dluh dosáhne 86% HDP.

Izraelský dluh nebezpečně vzrostl během let Intifády, což bylo důvodem toho, že mezinárodní společnosti na odhady úvěrů vypustily vážné varování o snižování izraelské úvěruschopnosti v případě dalšího růstu státního dluhu. V roce 2001 byl podíl dluhu na HDP pouhých 90%. V roce 2002 podíl vzrost na 97% a v roce 2003 dokonce až na 99%. O dva roky později přišel další skok, tentokrát na 95%. Válka v Libanonu však způsobila velké obavy u Mezinárodního měnového fondu a u mezinárodních společností na odhady úvěrů, že klesající trend by se mohl zvrátit a dluh opět vzrůst.

V posledních dnech byly odhady přepočítány a Izraelská banka nyní plánuje, že dluh se dostane na 86% v důsledku rychlého růstu trhu v letech 2005 a 2006. V prvních projektech pro příští rok se počítá s ještě nižším dluhem – trvalých 84% HDP.

Je více důvodů strmého poklesu izraelského dluhu: zvýšená produkce v posledních dvou letech, která měla za následek růst HDP, jakmile se dluh zmenšil, dále vysoký příjem z privatizace, nižší státní půjčky, reforma finančního hospodaření vlády, příkrý pokles úrokových výdajů, vzestup šekelu vůči americkému dolaru, relativně nízká inflace a nižší schodek než v uplynulých letech.

22.10.2006 00:00 31