Praha Jeruzalém

Izrael předal Generálnímu shromáždění a Radě bezpečnosti OSN oficiální stížnost proti výrokům íránského premiéra Mahmúda Ahmadinežáda, který tento týden prohlásil, že konec Izraele se blíží.
Stížnost obsahuje několik citací z Ahmadinežádova prohlášení. Podle Izraele se jedná o závažné porušení mezinárodního práva a jde proti Chartě OSN. Článek 2 Charty OSN stanovuje, že všichni členové OSN se mají vyvarovat ohrožení politické nezávislosti jiné země.
Izrael ve stížnosti tvrdí, že opakování těchto prohlášení jsou bez všech pochybností v rozporu se základními principy Charty OSN a vážně ohrožuje stabilitu regionu a mezinárodní bezpečnost.
Stížnost byla postoupena japonskému vyslanci u OSN, který je dočasným prezidentem Rady bezpečnosti, generálnímu tajemníkovi Kofi Ananovi a prezidentovi Valného shromáždění, vyslanci Haya Rashed Al-Khalifovi z Bahrajnu. Stížnost byla také rozeslána všem členům Rady Bezpečnosti a Valného shromáždění.

23.10.2006 00:00