Praha Jeruzalém

V nahraném vzkazu pro shromáždění 5000 křesťanských věřících, kteří přijeli do Izraele ve spolupráci s Křesťanským velvyslanectvím na svátek Sukkot, hovořil Ehud Olmert o důležitosti zachování jednotného Jeruzaléma jako hlavního města Židů.
Ve vzkazu, který se setkal s radostný přijetím, označil Jeruzalém za „město Boží“, které Bůh vyvolil jako hlavní město Židů. „Jeruzalém zůstane hlavním městem Židů navždy. Ve světě není síla, která by to mohla změnit. Jsme zcela oddáni závazku udržet Jeruzalém navždy jednotný a nerozdělený jako hlavní město Židů.“
Podle Olmerta bude Jeruzalém stále otevřen věřícím všech náboženství, kteří ho budou moci navštívit a modlit se na svatých místech,
Olmert mluvit také o nedávné válce v Libanonu. „Nemohli jsme dále pokračovat bez odpovědi, tak jako jsme to dělali mnohokrát předtím. Bylo to obtížné pro milion lidí, kteří na severu žijí, ale výsledkem je přítomnost mezinárodních sil v Libanonu, libanonská armáda je rozmístěna v oblasti a Hizballáh se bojí vyjít se zbraněmi.“
Ministr turismu, Jicchak Herzog, poděkoval křesťanským poutníkům za návštěvu a vyzval je, aby po svém návratu domů povzbudili další lidi k návštěvě Izraele.

09.10.2006 00:00 3