Praha Jeruzalém

Obyvatelé židovské osady Modi’in Elite na Západním břehu darovali

sousední palestinské vesnici Nalín zdravotnické vybavení v hodnotě

30.000 NIS (cca 150.000 Kč) pro jejich ambulanci. Palestinci si

zakoupili vlastní vůz záchranné služby, ale na jeho vybavení jim už

nezbývalo a tak požádali o příspěvek Palestinskou samosprávu. Ta jim

sdělila, že se mají obrátit na jiného dárce. Nakonec jim vyšel vstříc

starosta Modi?inu, Jakov Guterman, charita a občané, kteří shromáždili

potřebnou částku.

Guterman na slavnostním předání daru řekl: „Ani levice, ani pravice

nemůže vytvořit dialog mezi námi a našimi sousedy, zejména Nalínem.“

Husseini Nafar, hlava jednoho z vesnických klanů, řekl: „…zastavte

výstavbu zdi, která naruší náš život. Nechceme být odděleni od

Hašmonaim a Modi’in Elite.“ 

27.10.2006 00:00