Praha Jeruzalém

Na ceremoniálu ke dvacátému výročí od okamžiku, kdy byl Ron Arad naposledy viděn živý, promluvil ministr obrany Amir Peretz. Řekl, že jedna z úvah je také ta, že Arad je stále na živu a že je to Írán, kdo drží v rukou klíč k jeho osudu.
Před dvaceti lety, 16. října 1986, byl navigátor Ron Arad společně s pilotem na misi nad jižním Libanonem, namířené proti základnám teroristů. Po zásahu letadla se oba katapultovali a přistáli na nepřátelském území. Pilotovi se podařilo utéct a byl zachráněn, ale Arad byl zajat místními ozbrojenci a od té doby ho už nikdo neviděl.
Předpokládalo se, že byl po svém zajetí držen několika různými skupinami až se dostal do íránských rukou, kde by mě být držen dodnes, ač nejsou žádné zdroje, které by to potvrzovaly. Několikrát byla vedena vyjednávání o jeho propuštění a snahy o získání aspoň důkazu o jeho životě, nikdy však nebyla úspěšná.
Peretz dodal, že Izrael dělá vše pro to, aby Aradův příběh dotáhl do konce a také pracuje na návratu tří unesených vojáků – Gilada Shalita, Eldada Regeva a Ehuda Goldwassera.

16.10.2006 00:00 1