Praha Jeruzalém

V izraelském přístavním městě Ašdódu kotví loď pamatující 2. světovou

válku s americkými evangelikály na palubě. Ti přivezli po moři náklad

humanitární pomoci a charity, čímž demonstrují náklonnost

evangelikálních křesťanů vůči židovskému státu. Posádka, která na

historické lodi Spirit of Grace (bývalá USS Pembina stará 62 let)

přečkala cestou do Izraele tři bouře, nyní čelí pomalé izraelské

byrokracii, která zdržuje vyložení nákladu o hmotnosti 900 tun.

Skupině velí Don Tipton, který se svou ženou založil nadaci vlastnící

další čtyři lodě a vrtulník, jimiž za pomoci dobrovolníků slouží v

oblastech zasažených pohromami. Mise v Izraeli je však jiné povahy –

mnohem více než o pomoc samotnou jde o vyjádření lásky. Tito křesťané

považují pomoc Izraeli za Boží přikázání. Jejich cesta je v souladu se

sílícím trendem podpory amerických evangelikálů Izraeli. V rámci tohoto

trendu se křesťané stávají také stále více politicky angažovanými ve

prospěch Izraele.

27.10.2006 00:00 1