Praha Jeruzalém

V neděli večer (objevením 3 hvězd na obloze) začal největší židovský svátek Jom Kippur – Den Smíření. Během tohoto ne se v Izraeli zcela zastavuje běžný život – doprava, úřady, školy, obchody, zábava – to vše je přerušeno.

Den smíření je spojen s přísným půstem, který zahrnuje nejen zdržení se jídla a pití, ale i osobní hygieny a samozřejmě jakékoliv zábavy. (Pro zajímavost – u vstupu na pláži v En-Gedí u Mrtvého moře je nápis, že koupání je povoleno v každý den roku s výjimkou Dne smíření). Dnem smíření končí měsíční období, během kterého Židé hledají Boží tvář a dávají o pořádku své vztahy s druhými lidmi tak, aby do dalšího roku vstupovali s čistým štítem.

Svátek Jom Kippur slaví povětšině i sekulární Židé, kteří běžně nepraktikují judaismus a respektují ho i nežidovští obyvatelé Izraele (křesťané, muslimové). Jakékoliv pokusy tento svátek odsunout z centra společenského dění se vždy v minulosti setkaly s masivním odmítnutím většiny Izraelců.

Během Dne smíření v roce 1973 byl Izrael napaden armádami okolních států, které počítaly s tím, že bude v tento den bezbranný. Předpoklad se téměř vyplnil, v počáteční fázi tzv. jomkippurské války Izrael skutečně prohrával na všech frontách, nicméně po krátké době se izraelské armádě podařilo s přispěním spojenců (zejména USA) situaci obrátit a dosáhnout strategického vítězství.

02.10.2006 00:00 1Zdroj: Redakce Israel.cz