Praha Jeruzalém

Valné shromáždění OSN v pátek jednalo o návrhu na vytvoření výboru, který by přezkoumal „fakta“ incidentu v Bejt Hanúnu při němž bylo zabito 19 Palestinců. Návrh podaly arabské státy se záměrem obejít americké veto rezoluce Bezpečnostního výboru OSN o tomto incidentu. Návrh bude podle odhadů přijat velkou většinou.

Izraelský velvyslanec u OSN, Dan Gillerman, návrh odsoudil slovy, že Valného shromáždění se zmocnily síly zla. Zasedání podle něj bylo cynickým využitím a zneužitím OSN. „Toto krveprolití může být zastaveno během jedné sekundy. Pokud přestane teror, nebude jediné oběti, izraelské ani palestinské. Skončete násilí a Izrael se nebude nikdy znovu potřebovat zapojit do sebeobrany,“ řekl velvyslanec.

Zástupce Francie se Gillerman zeptal: „Pokud by Francie byla ostřelována přes hranice, co by Francouzi udělali? Poslala by francouzská vláda květiny těm, kdo ji napadli?“ „Dobrá, hlasováním pro tuto rezoluci pošlete květiny teroristům, květiny, které budou zítra položeny na hrob další izraelské oběti,“ dodal.
Gillerman obvinil Katar ze snahy prosadit zasedání v OSN ještě během víkendu kvůli předběžným informacím o palestinském „megaútoku“, jenž měl být proveden v Izraeli, aby jeho návrh na odsouzení Izraele nebyl kvůli útoku odložen.
Formulace návrhu odsuzujícího Izrael byla posléze změkčena, aby se k jasné většině arabských a muslimských zemí a zemí třetího světa mohla připojit také Evropa. Některé evropské země však oznámily, že se hodlají zdržet hlasování, protože rovněž považují tuto iniciativu za cynické využívání automatické většiny výše zmíněných zemí ve Valném shromáždění s cílem vydávat nevyvážené rezoluce.

V původní rezoluci byla odsouzena pouze operace izraelské armády, dle požadavku evropských států byly odsouzeny také palestinské raketové útoky. Původní návrh požadoval vytvoření mechanismu na humanitární ochranu palestinských civilistů před izraelskou armádou, po změně se mluví o „hledání možnosti“ pro vytvoření takového mechanismu pod dohledem Kvartetu. V praxi to znamená, že k tomu nedojde, protože USA budou jeho vytvoření v Kvartetu vetovat.

Arabské státy změkčili své vyjádření z „odsouzení“ Izraele za Bejt Hanún na „politování,“ toto změkčení je sice výrazné, nicméně Izrael vede diplomatickou válku i proti němu.

Valné shromáždění může rozhodnout o poslání delegace k prozkoumání incidentu v Bejt Hanúnu a může přijmout zprávu o závěrech zkoumání, nicméně pouze Bezpečnostní výbor OSN má autoritu k provedení rozhodnutí o dalších krocích.

Z pohledu Izraele se OSN po relativně klidném období opět stala arénou nepřátelskou Izraeli s dominancí více než stovky zemí schopných prosadit téměř jakoukoli rezoluci.

18.11.2006 00:00 14