Praha Jeruzalém

Izraelci možná nepatří mezi nejlepší sportovce na světě, ale Izrael se už začal zajímat o olympijské hry, které se budou konat v roce 2008 v čínském Pekingu. Tentokrát se to ale netýká sportu, nýbrž nabídek izraelských společností, které se chtějí účastnit výstavby olympijské vesničky.
Snahy se nyní vystupňovaly, protože dnes do Izraele přijede čínská delegace. Delegaci povede Liu Qi, který je členem čínského politbyra, generálním tajemníkem pekingské komunistické strany a šéfem organizačního výboru pro olympijské hry v roce 2008 v Pekingu. Qi byl pozván izraelskou ministryní zahraničí Cipi Livniovou.
Představitelé Izraele přikládají návštěvě takto vysoce postaveného čínského představitele vysokou důležitost a mluví o ní jako o dalším milníku v blízkých vztazích Číny a Izraele. Během své návštěvy se Qi setká s ministerským předsedou Ehudem Olmertem, ministryní zahraničí Tzipi Livniovou, více-premiérem Šimonem Peresem, ministrem obrany Amirem Peretzem a ministrem průmyslu, obchodu a práce Eliyahu Yishaiem.
Jako generální tajemník pekingské komunistické strany navíc podepíše společně se starostou Tel Avivu, Ronem Huldaiem, sesterskou smlouvu mezi městy Peking a Tel Aviv.
V roli šéfa organizačního výboru pro olympijské hry v roce 2008 v Pekingu, se Qi setká také se členy izraelského olympijského výboru a Alexem Giladim, členem mezinárodního olympijského výboru. Izrael se pokouší získat některé z velkých kontraktů spojených s olympijskými hrami, zejména v oblasti zemědělství a zavlažování. Jedním z kontraktů je i stavba obrovského parku v srdci olympijské vesnice v Pekingu.
Kvůli co největšímu potenciálu pro možnou budoucí spolupráci Izraele a Číny, navštíví Qi také Weitzmanův institut, továrnu v kibucu Na′an, čistírnu odpadních vod blízko Tel Avivu a setká se se zástupci nových izraelských společností. Návštěva má prohloubit vzájemnou spolupráci v oblasti zemědělství, vodohospodářství a medicíny.
Delegace bude čítat 17 členů komunistické strany – náměstka ministra zahraničí, náměstka pekingského guvernéra a skupinu čtrnácti manažerů hlavních čínských podniků. Tři z nich mají podepsat smlouvy s izraelskými společnostmi v řádech desítek milionů dolarů.

21.11.2006 00:00 4