Praha Jeruzalém

Zemědělský odbytový výbor státu Radžastán podepsal trojstrannou dohodu v hodnotě 100 milionů rupií se dvěmi izraelskými společnostmi o výsadbě olivovníků v tomto pouštím státě. Ministr zemědělství státu Radžastán, Prabhulal Saini, sdělil, že olivy budou pěstovány na 210 ha vládní půdy na deseti různých místech odpovídajících svou půdou a teplotou podmínkám v Izraeli. Radžastán má údajně podobné přírodní podmínky jako Izrael, což může vést k úspěšné kultivaci olivovníků.
Součástí projektu bude propagace olivového oleje pro přípravu pokrmů, čímž by se jinak drahý olej měl stát dostupnějším pro obyčejné lidi. Pokud se projekt ukáže být úspěšným, budou do něj zapojeni místní farmáři. V Radžastánu bude také postaven podnik na extrakci oleje, který budou vykupovat Izraelci za ceny obvyklé na mezinárodním trhu. Výbor dále poskytl Izraelcům 100 akrů půdy pro zaškolení místních farmářů v zacházení se zařízením pro odkapávací zavlažování.

22.11.2006 00:00 4