Praha Jeruzalém

Ve středu publikovalo 25 německých akademiků petici požadující po německé vládě, aby ukončila nadstandardní vztahy se Státem Izrael. Dotčení akademici jsou skupinou vysoce vlivných profesorů na vedoucích univerzitách financovaných především ze státního rozpočtu. Mnozí z nich jsou údajně známí pro své protiizraelské postoje.
Akademici požadují, aby vláda přestala zvláštním způsobem zacházet s Izraelem, jak tomu bylo v období po holocaustu a varují, že solidární postoj může vést k nepokojům mezi německým lidem. Změna vztahu mezi Německem a Izraelem podle nich má vést „přátelství zbavenému břemen minulosti,“ jež by ponechávalo volný prostor pro vyjadřování kritiky vůči Izraeli.
Holocaust podle nich Německo nejenom váže k tomu, aby stálo při Izraeli, ale také k tomu, aby stálo při Palestincích, jelikož následky holocaustu vedly za uplynulých 60 let k mnohému utrpení Palestinců.
V petici se praví: „Velká část německé společnosti obrátila hanbu a smutek holocaustu v ceremoniální záležitost. Takto se v Německu vyvinul problematický filosemitismus.“ „Kořeny této 60 let staré krvavé konfrontace na Blízkém východě jsou Německé a Evropské. Palestinská populace neměla odpovědnost pro to, aby přebírala některé problémy Evropy na Blízkém východě.“

16.11.2006 00:00 2