Praha Jeruzalém

Asi 500 židovských studentů z celého světa má dorazit do severního Izraele v rámci programu dobrovolné spolupráce na obnově oblastí poznamenaných válkou. Součástí prací na obnově bude čistění a vysazování lesních porostů, opravy a natírání bombových krytů. Projekt finanční zaštítěný filantropkou Lynn Schustermannovou umožní mladým Židům z celého světa vyjádřit solidaritu a vazbu na izraelský lid prostřednictvím služby v deseti komunitách – Haifě, Hacoru Haglilit, Horfeši, Kyrjat Šmoně, Maalotu, Taršihu, Metule, Pekiinu, Roš Pině a Šlomi.

22.12.2006 00:00 2

Klíčová slova