Praha Jeruzalém

Americký prezident George W. Bush ztišil povyk, který vyvolala Bakerova zpráva vyhlašující naléhavou potřebu pokroku k izraelsko-arabskému míru, když na společné tiskové konferenci s britským premiérem Tonym Blairem sdělil, že nemůže dohodu oběma stranám vnutit. Bush také připomněl, že nemohou být ignorovány požadavky Kvartetu a že ministryně zahraničí Condoleeza Riceová na této záležitosti pracuje. Bush dále řekl, že si nemyslí, že by Jim Baker a Lee Hamilton očekávali, že přijme každé doporučení. Administrativa rovnou vyloučila doporučení přímých jednání s Íránem a Sýrií.
Bush i Blair rozhodli, že před jakýmkoli vyjednáváním musí proběhnout oboustranná výměna zajatců. Bush zopakoval své odhodlání prosazovat řešení v podobě dvou států. Bush chce spolu s Blairem investovat čas do odstraňování překážek bránících dosažení tohoto cíle. Mezi těmito překážkami podle něho jsou zaprvé otázka vězňů a zadruhé vláda národní jednoty, která by vyhovovala požadavkům Kvartetu a s níž by Izrael mohl vyjednávat.
Blair poznamenal, že unesený voják Gilad Šalit musí být nejprve propuštěn, předtím, než dostane Palestinská samospráva finanční podporu. Dále řekl, že jednání s palestinskou vládou jsou nemožná, dokud vláda odmítá uznat právo Izraele na existenci.

08.12.2006 00:00 4