Praha Jeruzalém

Mnoho členů ultra-ortodoxní komunity (tzv. charedim) kritizovalo izraelskou leteckou společnost EL AL za to, že pokračuje v letech o Šabatu. Rozpor začal poté, co EL AL začala během minulého Šabatu létat, aby dohnala zpoždění spojů, ke kterému došlo kvůli stávce.
Ortodoxní tvoří velkou část zákazníků EL Al, protože se snaží zachovávat kašrut i Šabat.
Rabín Yitzhak Goldknoph, předseda Komise pro svěcení Šabatu, řekl ve vztahu k Israair, konkurenční letecké společnosti: „Několikrát jsme se s nimi setkali a oni nám písemně potvrdili (ne pouze slovně jako v případě EL AL), že pokud jim zaručíme, že se celá komunita charedim přesune k Israair, že o Šabatu přestanou létat.“
Ortodoxní komunita věří tomu, že protože EL AL zachovává Šabat, Bůh na ně dává pozor a proto jsou jednou z nejbezpečnějších leteckých společností na světě.

04.12.2006 00:00 4