Praha Jeruzalém

Valné shromáždění OSN schválilo rozhodující většinou šest propalestinských deklarací zahrnujících požadavek na zrušení osad a stažení se z teritoria dobytého v Šestidenní válce v roce 1967 a to včetně Východního Jeruzaléma a Golanských výšin. Rezoluce byly přijaty i před odpor Spojených států a Státu Izrael. Jejich přijetím vyvrcholila každoroční debata v OSN zaměřená na projevení solidarity této světové organizace s Palestinci požadujícími vlastní nezávislou domovinu.

Shromáždění v pátek po třídenním rokování potvrdilo odpovědnost OSN ohledně palestinské otázky. V klíčovém dokumentu „Mírové řešení otázky Palestiny“ Valné shromáždění přivítalo příměří a vyzvalo obě strany k jeho udržení, aby mohlo připravit cestu jednáním zaměřeným na vyřešení konfliktu.
Valné shromáždění OSN svým hlasováním vyjádřilo rozdílné postoje v otázce Jeruzaléma a Golanských výšin. Poměrem 157 ku 6 hlasům při 10 abstencích hlasovalo pro vyhlášení neplatnosti zákonů, jurisdikce a administrativy Státu Izrael nad městem Jeruzalém. Naproti tomu v hlasování o rezoluci týkající se stažení Státu Izrael z Golan hlasovalo pro 107 zemí, 6 bylo proti a 60 abstenovalo.

Izraelské Ministerstvo zahraničí vydalo v reakci na hlasování prohlášení: „Bohužel, po mnoho desetiletí má Valné shromáždění OSN sklon rok od roku automaticky přijímat řady jednostranných, nevyvážených a protiizraelských rezolucí.“ „Tyto rezoluce neprosazují mír a Palestincům ani Izraelcům nic nepřinášejí. Tyto rezoluce poškozují status OSN a její schopnost zapojení do izraelsko-arabského konfliktu,“ sdělilo ministerstvo.

-zkráceno-

02.12.2006 00:00 2