Praha Jeruzalém

Na pravidelné nedělní schůzi Knessetu Olmert prohlásil, že existuje šance, že Izrael dosáhne toho, aby Rada bezpečnosti OSN uvalila sankce na Írán.
„Sankce uvalené na Írán nejsou tak ostré jak bychom chtěli, ale je to krok správným směrem,“ řekl Olmert.
Olmert odhalil, že během svých návštěv v Německu a Itálii žádal, aby jednotlivé státy uplatnily proti Íránu kroky, které půjdou nad rámec sankcí uvalených Radou bezpečnosti OSN. Zejména co se týče ekonomických a finančních omezení. „Spojené státy tento proces již zahájily a Írán ho už mohl pocítit,“ řekl Olmert.
Jako příklad Olmert uvedl íránskou společnost, která blokuje proces zúčtování v jejich národních bankách, což ovlivňuje jejich aktivity a mezinárodní obchod s Íránem.

18.12.2006 00:00 5

Klíčová slova