Praha Jeruzalém

Institut JPPPI v neděli varoval, že mezinárodní džihádistické organizace plánují vystupňovat své snahy o provedení teroristického útoku proti mezinárodním židovským institucím. A to zejména proto, že nejsou schopny zaútočit v Izraeli.
Předseda výboru JPPPI a bývalý zvláštní americký vyslanec pro Blízký východ, Denis Ross, který na týdenním setkání představil výroční zprávu JPPPI, načrtl hodnocení pro rok 2006, které mimo jiné zahrnovalo i hrozbu íránského jaderného programu, islámský extremismus ve světě a další témata vztahující se k celosvětové židovské komunitě i Izraeli.
Ve vztahu k válce v Libanonu Ross řekl, že židovská komunita ve světě byla válkou silně zasažena. Řekl, že židovské komunity v Evropě se obávaly zejména kvůli vzrůstající vlně antisemitismu a vztahům s místními muslimskými minoritami. V USA se Židé cítili mnohem bezpečněji a místní komunita se strachuje zejména o bezpečnost a dobrý život Izraelců.
Ross také hovořil o vztahu mezi Izraelem a Židy mimo Izrael. Navrhl vládě aby s představiteli židovských komunit v zahraničí konzultovala rozhodnutí, která ovlivňují židovskou populaci jako celek a v rámci premiérské kanceláře vytvořila orgán, který se tímto bude zabývat. Dále Ross prezentoval současný demografický vývoj, podle kterého v Izraeli žije 5 309 000 Židů, což je asi 40% židovské populace.
Ross doporučil vytvoření celosvětového židovského orgánu, který bude pracovat ve prospěch všech židovských komunit v zahraničí. Dále Ross navrhl, aby byl vytvořen mezinárodní židovský internetový portál, který bude pomáhat k posílení vztahů mezi Židy a židovskými komunitami po celém světě a to s asistencí Izraele a technologických společností.
Ehud Olmert v reakci na tuto prezentaci prohlásil, že je těžké zabránit tomu, aby Židé ztráceli svou židovskou identitu během procesu asimilace a doporučil věnovat větší úsilí do vzdělávání židovské mládeže o jejich dědictví a židovské identitě. 

18.12.2006 00:00 3

Klíčová slova