Praha Jeruzalém

Umírněný hlas islámu se opět ozval v arabských médiích a zdá se, že Izraelci mohou přidat část súdánského obyvatelstva na seznam svých nových přátel. Taradží Mustafová, súdánská aktivistka za lidská práva žijící v Kanadě, nedávno v rozhovoru se sítí Al-Arabíja řekla: „Od té doby, co jsem informovala o založení sdružení  přátel Izraele a Súdánu, telefon v mém domě nepřestal celé dva dny zvonit.“

„Ohlas byl úžasný jak v celém světě, tak i v Súdánu. Volalo mi mnoho studentů, jiných občanů i právníků, kteří mi řekli, že plánují žalovat súdánskou vládu za to, že napsala do jejich pasů, že mají povolení ke vstupu do všech zemí světa kromě Izraele, čímž zabránila velkému množství křesťanů a muslimů ze Súdánu v návštěvě Jeruzaléma,“ dodala.

Při rozovoru pro arabskou zpravodajskou síť, který se konal zhruba před dvěma týdny, byla Mustafová požádána, aby zdůvodnila svůj kontroverzní postoj. „Máte oficiální nařízení nebo nařízení od obyvatel k založení izraelsko-súdánského přátelského sdružení, nebo je to vaše osobní iniciativa?“zněl jeden z dotazů média. „Nepotřebuji nařízení k tomu, abych mohla hovořit o svém osobním přesvědčení. Proč bych měla potřebovat nějaké nařízení k založení přátelského sdružení s částí izraelského obyvatelstva, které v ono přátelství věří?“ Zeptala se s údivem.

„Můžeme mezi Izraelci potkat dobré lidi a jsem tady, abych vám sdělila, že všechny stereotypy a předsudky, které jsem o Źidech a Izraelcích slyšela, jsou mylné,“ řekla. „V dnešní době je v Izraeli mnoho súdánských emigrantů, kteří jsou pod izraelskou ochranou, zatímco jsme byli masakrováni v Káhiře a Iráku nebo vyháněni z Jordánska,“ dodala.

A co Arabové? „Za ta léta, která uběhla, než jsme se připojili k Lize arabských států a získali nezávislost, nám Arabové nedokázali dát pocit, že jsme Arabové. Vždy k Súdáncům přistupovali s určitými stereotypy,“ řekla. „Arabové jsou zapleteni do toho, co se dnes děje v Súdánu kvůli despotickým režimům … nebudu vám připomínat zmizení tisíců členů opozice v Káhiře a také jejich vraždění,“ řekla.

Kritizovala také Palestince: „Palestinci by také neměli zapomínat, že právě Súdánci jim vyšli vstříc v době Sabry a Šatily. Palestinci by neměli zapomenout, že Džafar Nimajrí (súdánský diktátor, který vládl v letech 1969 až 1985) uprchl při „Černém září“, aby zachránil Jásira Arafata. Bohužel tato fakta vůbec nejsou brána v úvahu palestinskou veřejností a lidmi, kteří jednají se Súdánci tím nejhorším rasistickým způsobem. Jen kvůli tomu, že jsou černí.“

Mustafová také Obvinila arabská média z toho, že zastávají rasistické postoje vůči Súdáncům, poukázala například, že černí herci hrají v egyptských filmech vždy jen role číšníků, šoférů nebo brankářů.

Mustafová řekla internetové webové stránce, že založení družby bylo také odpovědí na arabskou lhotejnost ke krizi v Dárfúru a na súdánskou „bezdůvodnou nenávist k Izraeli“. Řekla, že se již k unii přidalo okolo 20 súdánských intelektuálů a naznačila, že anonymní súdánští politici mají v úmyslu prosadit ve vládě normalizaci vztahů s Izraelem. Dále řekla, že zamýšlí v budoucnu navštívit Izrael. Prozradila i své plány přiblížit se Izraeli otevřením kanceláří unie ve Svaté zemi.

14.12.2006 00:00 11