Praha Jeruzalém

Vrchní soud v úterý rozhodl, že Palestinci žijící v Judsku, Samaří a v Pásmu Gazy, mohou podat návrh na zahájení soudního řízení proti Izraeli za škody, které jim byly způsobeny operacemi izraelské armády. To vše v případě, že k těmto škodám nedošlo během jasně definované „války“.
Senát tvořený devíti soudci nejvyššího soudu a vedený vysloužilým prezidentem nejvyššího soudu, Aharonem Barakem, souhlasil se zrušením dodatku k zákonu o občanskoprávních deliktech (odpovědnost státu), který byl Knessetem přijat 27. července 2005 a zajišťoval státu imunitu vůči žalobám podaným civilisty pro škody utrpěné během palestinského povstání.
Soud nicméně rozhodl, že kompenzaci na státu nebudou moci požadovat občané nepřátelských států a členové teroristických organizací.
1. srpna 2005 byla sepsána petice devíti organizací pro lidská práva. Podle ní zákon porušoval mezinárodní humanitární právo a Izrael tak měl být odpovědný za bezpečí a dobrý život obyvatel v Judsku, Samaří a Pásmu Gazy.
„Boj proti terorismu není jako boj proti regulérní armádě. Teroristé vědomě působí z oblastí osídlených civilisty. Neidentifikují se jako bojovníci, proto je k jejich nalezení nutné bojovat v hustě osídlených oblastech,“ tvrdil Izrael. Stát oponoval, že zákon neporušoval základní zákon o lidské důstojnosti a svobodě a že odrážel běžnou mezinárodní praxi.

12.12.2006 00:00 3