Praha Jeruzalém

Dnešní nocí zvanou Kabalat Šabat začíná osmidenní svátek světel Chanuka. Izraelské domovy se o tomto svátku rozzáří chanukovými menorami (svícny) na připomínku vítězství Makabejských nad Syřany a znovuposvěcení židovského Chrámu v Jeruzalémě roku 165 př.K., který předtím znesvětil Antiochus IV.
O tomto svátku dostávají židovské děti v Izraeli chanukové peníze (chanuka gelt – z jiddiš, hebrejsky damej chanuka), v diaspoře zase dostávají každou noc dárky.
Chanuková menora je devítiramenný svícen. Osm ramen je pro každou noc a jsou umístěné ve stejné výšce. Deváté je o něco vyšší a nazývá se šamaš, služebník, protože se používá k rozsvícení ostatních. Každou další noc je s proneseným požehnáním rozsvíceno jedno světlo svícnu navíc. Menora symbolizuje zapalování olejových lamp. Když byla roku 164 př.K. obnovena bohoslužba v chrámu, v lampě bylo oleje pouze pro jednu noc, ale olej vydržel osm dní. Svátek Chanuka je připomínkou tohoto zázraku.
V souladu s tradicí Židé dodnes zpívají chanukovou píseň, zvanou Maoz Cur Ješuati (Skála mého spasení). Tradičně jedí Židé jídla jako latkes (rajčatové palačinky) a sufganiot (koblihy se želé). Bývá také čten úsek z Numeri (IV. kniha Mojžíšova) 7:1-8:4, proroka Zachariáše 2:14-4:7 a První knihy královské 7:40-50.
Chanuka je národním svátkem, děti mají týdenní prázdniny.

15.12.2006 00:00 15

Klíčová slova