Praha Jeruzalém

75% lidí evakuovaných z Guš Katif se po měsících nezaměstnanosti vrátilo do práce. Kolem 100 bývalých osadníků z Pásma Gazy apelovalo na výbor vládních ministrů a veřejné úřady a žádalo zaměstnání, která jim ministerský předseda Ehud Olmert slíbil.
Ředitel SELA (úřad pro stažení osad) a různá vládní ministerstva představili detailní zprávu pro výbor, která hovoří o aktuální situaci evakuovaných osadníků z Pásma Gazy a severního Samaří a dalších problémech, které ještě zbývá vyřešit.
Výbor potvrdil, že převod 7 milionů šekelů z rozpočtu ministerstva vnitra místním samosprávám byl proveden a peníze obdrželi evakuovaní ve formě sociální podpory.
Výbor rozhodl o převedení 10 milionů šekelů do rozpočtu pro plánovanou podporu osadníků z Guš Katif. Peníze budou určené na odborné kurzy, které se nabízejí do poloviny roku 2007.
Olmert řekl, že si je vědom pocitu obyvatel, že problém osadníků není intenzivně řešen.
„Věci se odvíjejí od faktu, že evakuace byla provedena během několika dnů, ale proces rehabilitace obyvatel evakuovaných osad zabere dlouhou dobu  a vyžaduje spoluúčast mnoha faktorů,“ řekl.
Různé vládní zdroje nicméně pracují rychle na tom, aby všichni osadníci a evakuovaní byli brzy plně zaměstnaní.
V rámci plánování městské výstavby již byla schválena výstavba více než 3 000 bytů, ale doufáme, že do roka bude většina ve stálém ubytování.

10.01.2007 00:00 6