Praha Jeruzalém

Alan Dershowitz, profesor práva z Harvardu a světově uznávaný právní expert, promluvil minulý týden na setkání „Pravda, Světlo a Svoboda“ v synagoze Beth Tzedec v Torontu. Hovořil o současném nebezpečí pro Izrael a vzrůstajících anti-semitských trendech po celém světě.
Jeden z nejzajímavějších bodů Dershowitzova proslovu bylo slovo o tom, že genocidy, ke kterým došlo po druhé světové válce – v Kambodži, Rwandě, bývalé Jugoslávii a v současnosti v Darfuru, byly světovým společenstvím ignorovány, protože světové společenství je posedlé Izraelem a nevěnuje žádnou pozornost opravdovým problémům ve světě.
„Od konce války zemřelo kvůli tomuhle posedlému soustředění se na Izrael šest milionů lidí,“ řekl Dershowitz.
Canadian Jewish News informovaly, že byl Dershowitz tímto posedlým zájmem velmi znepokojený, protože současně s ním světové společenství ignoruje hrozby íránského prezidenta Ahmadinežáda.
Dershowitz dodal, že účelem popírání holocaustu je delegitimizace Izraele, démonizování Židů a legitimizace útoků na Izrael a útoků na Židy. „Když prezident Íránu říká, že vymaže Izrael z povrchu země, vymaže Izrael z mapy, nemyslí tím režim v Izraeli. Ví, že jediným způsobem, jak vymazat Izrael z mapy, je vymazat Izrael z povrchu zemského. To je podněcování ke genocidě,“ řekl Dershowitz.
Podle Dershowitze je třeba jednat preventivně, ne pouze reaktivně. Navrhuje to udělat prostřednictvím přesvědčení rozumných, umírněných příslušníků islámu, kteří ve velkém množství žijí v Kanadě a Spojených státech.

08.01.2007 00:00 5