Praha Jeruzalém

V měsících následujících po letní válce na severu Izraele vyvstal nový trend hledání víry. Stále více nových imigrantů se obrací k náboženství a žádají o „oficiální“ konverzi k židovství. O studium židovské víry a „oficiální“ připojení se k židovskému lidu požádaly stovky lidí, mladých a studentů až po důchodce. Výuku konvertitů zajišťuje Centrum pro židovské vzdělávání Ministerstva pro absorbci imigrantů.
Více než 300.000 imigrantů z bývalého Sovětského svazu, kteří přišli do Izraele na základě Zákona o návratu, nejsou považováni za Židy podle náboženského práva. Tato skupina tvoří okolo 30 procent všech imigrantů a každoročně se rozrůstá o 3000 nově narozených dětí.
V roce 2006 konvertovalo 2200 imigrantů oproti 1950 imigrantům v roce 2005. Z 290.000 imigrantů žijících na severu jich 250.000 žilo na ostřelovaném území.
Podle Ze?eva Boima, ministra absorbce imigrantů, není probuzení mezi imigranty na severu překvapením: realita na severu jim dala možnost prožít pocit společného osudu a silnější vazby na Stát Izrael.

05.01.2007 00:00 3

Klíčová slova