Praha Jeruzalém

Kancelář ministerského předsedy připravuje nový postup, který umožní veřejnosti sledovat zdravotní stav izraelských ministerských předsedů.
Podle nového postupu bude muset každý ministerský předseda, který vstoupí do úřadu, podepsat dokument, podle kterého bude povinen jednat podle doporučení lékařů a umožní uvolnění lékařských informací pro veřejnost.
Potřeba pro tento postup se objevila po náhlé hospitalizaci premiéra Ariel Šarona, která přinesla otázky ohledně lékařské péče, která mu byla poskytnuta a informací o jeho zdravotním stavu, které byly podány veřejnosti.
Postup je formulován právním poradcem kanceláře ministerského předsedy, Šulamitem Barneou ve spolupráci s generálním ředitelem kanceláře premiéra, Rananem Dinurem, generálním ředitelem ministerstva zdravotnictví a Jednotkou na ochranu osobnosti Šin Bet.
Podle připravovaného postupu bude vrchní lékař jmenován hlavním lékařem starajícím se o zdraví premiéra. Bude působit pod kontrolou veřejného výboru nezávislých lékařů specialistů, kteří budou asistovat hlavnímu lékaři a budou mu navrhovat různé lékařské postupy týkající se premiérova zdraví. Lékař i komise budou také s premiérem konzultovat, jak si má zdraví zachovat.
Po nástupu do úřadu podepíše premiér dokument, ve kterém se zaváže, že bude jednat podle doporučení lékařů. Podle  nové procedury bude mít také výbor oprávnění zveřejnit informace o premiérově zdravotním stavu tak, aby zachovala rovnováhu mezi právem veřejnosti na informace a právem premiéra na zachování soukromí.

09.01.2007 00:00 4

Klíčová slova